Terminliste


Det er et felles ansvar for både klubben og foreldre å følge med på terminlisten, da vi alle har et ansvar vedrørende påmelding. Rutinen for påmelding er beskrevet under og må følges av alle parter. 

For detaljert informasjon om stevnene se www.medley.no - terminlisten kan ikke oppdateres før innbydelsene legges ut. 

Startlisens er familiens ansvar, ikke svømmeklubbens. Hver utøver må betale startlisens til Norges Svømmeforbund før utøveren stiller til start i et approbertstevne. Kontonummer og KID vil hver familie finne ved å logge inn på www.minidrett.no Eventuelle bøter som blir gitt til Eidsvoll svømmeklubb grunnet manglende innbetaling av lisens vil bli fakturert utøveren.

Rutine for påmelding til stevner: 
1. Utarbeidelse av terminliste (denne)
2. Informasjon angående detaljer som program, tidspunkter, kostnad med mer i forbindelse med overnattings-stevner, treningssamlinger osv kommuniseres til foresatte så tidlig som mulig. Informasjon finnes flere steder, kalenderen på esk.no oppdateres jevnlig, detaljer finnes også på livetiming.medley.no.  Trener følger opp mot utøvere. Spond benyttes aktivt
3. Trener og utøver blir enige om hvilke øvelser det er aktuelt at utøveren skal delta på
4. Påmeldingsfrist til trener
5. Treneren melder de svømmere som har sagt de skal delta på senest 2 dager før påmeldingsfrist hos arrangøren
6. Om utøveren blir syk eller av annen grunn er forhindret i å delta på stevnet MÅ vedkommende melde dette til trener på telefon snarest, ellers belastes utøveren kostnaden

Testsvømming: Her kan alle utøverne på våre treningspartier melde seg på. I tillegg kan utvalgte kurs på svømmeskolen delta


TERMINLISTEN FOR VÅREN 2023 ER IKKE KLAR/ IKKE LAGT UT!