MEDLEMSHÅNDTERING

I menyen kan det velges oppdatere medlem eller registrere nytt medlem. Det er også valg om utmelding av medlem