Arbeidsgrupper

Økonomi: 
Skal arbeide for å bedre økonomien i klubben videre fremover. 
(Anders, Bjørg, Joselyn, Rune, Jostein) 

Arrangement: 
Planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer.
(Mariann, Mona, Nina, Bjørn, Inger Johanne, Bjørg, Stig, Tor Johan, Anders) 

Sosiale medier/IT: 
Skal være informativ og gjøre god bruk av informasjonskanalene. 
(Bjørg, Mariann, Jostein, Anders, Rune) 

Personal og trening: 
Personalansvar for de som er fast ansatt og veiledning av svømmere. Sportslig utvalg går inn i denne gruppa.
(Tor Johan, Anders, Bjørg, Stig (Sportslig leder)) 

Kompetanse/anleggsgruppe: 
Utdanne trenere, ledere og instruktører i klubben. I tillegg andre aktiviteter. 
(Anders, Tor Johan, Marina, Robert, Stig)

||