Historikk

Eidsvoll svømmeklubb er en frivillig klubb tilsluttet Norges Svømmeforbund og Norges idrettsforbund. Vår grunnlegger Ralph Harris grunnla svømmeklubben i 1965, da Eidsvoll hallen sto ferdig. Klubben har en rekke tilbud og vi lever etter prinsippet fra vugge til grav. Vi tilbyr våre medlemmer alt fra småbarns svømming, svømmeopplæring, konkurransesvømming og trim.

Visjon

Best på svømming:
Med dette mener vi at vi skal være de beste tilbyderne innenfor vannaktiviteter for innbyggerne på Øvre Romerike. Dette betyr at vi hele tiden må arbeide med kvalitet i våre aktiviteter. Stikkord som er viktig for oss her er formell utdannelse blant våre trenere og instruktører. Et strukturert styre som leverer forutsigbarhet og kvalitet. På denne måten ønsker vi å kanalisere idrettsglede og mestringsfølelse for våre medlemmer på sitt ønsket nivå. 

Klubben for alle: 
Med dette mener vi at Eidsvoll svømmeklubb skal tilstrebe seg å gi tilbud til aktiviteter for alle, uansett personlige forutsetninger, alder og nivå. Det er like viktig å sørge for at våre utøvere skal få lov til å utfolde seg innenfor svømming som idrett på nasjonalt plan, som det er å bygge oppunder drømmene til de enkelte om deltakelse i store internasjonale stevner. Alle drømmer ikke om å bli olympisk mester, det skal vi respektere, men vi må samtidig tørre å våge for å legge til rette for de som har denne drømmen. 

Verdigrunnlag:

Samhold:
Eidsvoll svømmeklubb ønsker seg et godt miljø hvor alle respekterer alle. Dette er på mange måter vår ryggrad for å lykkes med vår Visjon. For å få til dette må klubben etterstrebe sosiale aktiviteter utenfor den vanlige treningstiden for de forskjellige aktivitetene. 

Kompetanse: 
Eidsvoll svømmeklubb bruker mye tid og midler for å hele tiden holde våre trenere og instruktører oppdaterte i forhold til nye teorier. Styret arbeider også innenfor dette. NSF arrangerer to viktige helger i året hvor både trenere, instruktører og styremedlemmer deltar. Disse er Trener- og Lederkonferansen i september og kompetansehelgen på våren. Utover dette har våre trenere og instruktører tilgang på de beste kurslærerne i Norges Svømmeforbund. 

Mestring: 
All forskning viser at det er kun mestring som er gøy over tid. Derfor setter Eidsvoll svømmeklubb stort fokus på at våre utøvere skal føle mestring i sin aktivitet. Dette gjenspeiles i f.eks svømmeskolen hvor barna skal lære tekniske ferdigheter i form av lek, dette vil igjen føre til mestringsfølelse som igjen gjør at barnet ønsker å fortsette med svømming som idrett eller mosjon. 

Glede:
Det skal være glede i alle våre svømmeaktiviteter, med dette menes at vi skal vise svømmeglede, se det beste i hverandre samt å ha positive holdninger til våre aktiviteter. 

Engasjement: 
Eidsvoll svømmeklubb ønsker å skape et godt engasjement hos våre medlemmer, frivillige, trenere, instruktører og styret. Dette er noe vi må skape sammen ved hjelp av positivitet.  

Organisering av aktiviteter
Eidsvoll svømmeklubb har mange forskjellige aktiviteter og det er viktig med en god organisering som gir klubben en rød tråd for hvordan våre medlemmer skal kunne flytte fra en aktivitet til en annen gjennom livets løp. 

Under de andre menyvalgene på denne siden vil du finne informasjon om de forskjellige aktivitetene vi tilbyr i Eidsvoll svømmeklubb. 

Politiattest:
Alle våre trenere, instruktører og styret har gyldig godkjent politiattest i henhold til reglene i Norges Idrettsforbund. 

Norges Svømmeforbund
Eidsvoll svømmeklubb er underlagt de lover og regler som Norges Svømmeforbund har besluttet på svømmetinget. Dette betyr at vi i tillegg til våre egne visjoner og verdigrunnlag også skal følge Norges Svømmeforbund sine.  
 • Svømmeidrettens visjon «Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge»
 • Svømmeidrettens virksomhetside «Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder»
 • Svømmeidrettens verdier (GLAD I vann):
  • Grensesprengende
  • Lekende 
  • Ansvarlig
  • Dristig
  • Inkluderende 
Du kan lese mer om dette her