Læringsmål grunnkurs

Veien mot svømmedyktighet - dykke, flyte, gli og fremdrift.

På denne siden gis en konkret og inngående beskrivelse av hvilke krav man skal klare for å bestå de ulike kursnivåene. For å velge riktig kursnivå til ditt barn før påmelding anbefaler vi å lese denne siden om "Læringsmål" Vannmerket:

Vannmerkekursene fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene 'Dykke', 'Flyte', 'Gli' og 'Fremdrift'.


 SKILPADDE

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Læringsmål: 

Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.


PINGVIN

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål:

 Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

         

         

SELUNGE

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål:

Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedetstoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.