Norges Svømmeskole

Generell informasjon:

Norges Svømmeskole er et fellesbegrepet for en nasjonal plan for svømmeopplæring i regi av Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, og pedagogisk materiell som bøker, filmer, svømmeutstyr, plakater med mer.

Norges Svømmeskole er basert på en felles standard for svømmeopplæring. Standarden er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføring av planen

Planen er basert på solid pedagogikk/ metodikk, tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Hver enkelt svømmeskole kan i samarbeid med kursleder/ instruktør, lage sine lokale tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene. 

Norges Svømmeskole fokuserer på:
1.   At svømmeopplæringen skal være gøy
2.   Ferdighetsutvikling
3.   Svømmeteknisk utvikling
4.   Kognitiv (erkjennelsesbasert) utvikling

Eidsvoll svømmeklubb er stolte av å være en autorisert klubb av Norges Svømmeskoler.


I svømmehallen er det viktig at

Alle som skal på kurs eller i bassenget skal dusje og vaske seg før de tar på badetøy. 
Alle skal bruke badehette, det er påbudt 


Forberedelser til kurs

Vi oppfordrer foresatte til å snakke med barna før kursstart, slik at de er forberedt på at de er på svømmekurs for å lære. Fortell barna at det innebærer at de må lytte til instruktøren og forsøke å gjøre det vedkommende sier de skal gjøre. 


Uro

Barn lar seg lett distrahere. Det er viktig at foreldre ikke bidrar til unødvendig støy som forstyrrer undervisningen. Vi oppfordre foreldre til å vente ute i gangen utenfor svømmehallen.


Fotografering
 
Vi ber om at man ikke fotografere barna i svømmehallen/ dusj/ garderobe. Dersom dere ønsker bilder av barnet i vannet snakk med instruktør, så kan instruktør forsøke og legge til rette for fotografering når det ikke er andre barn i vannet. 


Organisering av svømmeskolen

Svømmeskolekurset går over 12 uker, én gang i uken. Kursene holdes ikke i skolens ferier. Det stilles mange ulike krav til deltagerne for å bestå kursene (les mer om disse på "svømmemerker"). Siste kurskveld er det utdeling av merker og diplom. Barna får diplom for kurset de har gått på. De får ett merke etter hvilket kurs de har bestått. (Eksempel: Dersom barnet har gått hval-kurs og bestått, får barnet hval-diplom og hval-merke. Dersom barnet har gått hval-kurs, men ikke bestått, får barnet hval-diplom og vann-merke.) Dersom barnet har klart flere merker, er det anledning til å kjøpe ekstra merker. 

Gi instruktør beskjed så raskt som mulig om barnet har noen form for allergi. 
Informer instruktør om det er spesielle ting ved barnet som kan ha betydning ved aktivitet i gruppe eller vann

Det er ikke unormalt for barn å gå ett eller flere av kursene flere ganger før barnet går videre til neste kurs. Hensikten er å sikre at de grunnleggende prinsippene for flyting, pusting og trygghet blir ivaretatt, slik at barnet faktisk lærer å svømme på en tilfredsstillende måte. 

Våre instruktører har den beste formelle utdannelsen innenfor svømmeopplæring, videre har våre hovedinstruktører mange års erfaring med svømmeopplæring av barn. Hvis du har noen spørsmål rundt kurset eller gjennomføringen kan du gjerne ta kontakt med våre hovedinstruktører rett før eller etter kurset, våre instruktører vil mer enn gjerne gi deg den informasjonen det er behov for. Henvend deg gjerne på e-posten,  nss@esk.no blir lest av den ansvarlige personen i styret for Norges Svømmeskoler.