Styret og trenere

 Verv  Navn  Funksjon  Mobil  E-post  På valg
 Leder
 Ledelse, personal, økonomi, kompetanse, anlegg
 leder@esk.no  2023
 Nestleder/ fungerende leder
 Ledelse, personal, økonomi, anlegg  
 2023
 Kasserer  Anders Opperud  Økonomi    kasserer@esk.no  2023
 Styremedlem  Sarmila Rajakumar  
 
 2023
 Styremedlem  Kathrine Kristengård      2023
 Styremedlem  Anne Grefsrud      2023
 Styremedlem  Jostein Sandholt  Prosjektansvarlig, vikartrener, foreldrekontakt  414 51 454  jostein.sandholt@bos.no  2024
 Varamedlem  Ole Jan Halvorsen  
   2023
           
 Hovedtrener  Marina Klyuchnikova  Trening og stevner  984 58 484  trener@esk.no  Fast
 Svømmeskoleansvarlig  Robert Nilsen
       
 Leder og instruktør for svømmeskolen
 934 63 144
 nss@esk.no  Fast
 Trenere K5  Andrea Engebretsen
 Brage Stensrud

     

(Med forbehold om endringer) SIDEN OPPDATERES!