Styret informerer Styret informerer

  01.04.2019 Kl.18:37
Av Svein-Harald Afdal
Følgende saker ble ferdigbehandlet i styretmøte onsdag 27.03.2019

Orienteringspunkter til styret:
Samordnet registreringsmelding til Brønnøysundregistrene er sendt inn for det nye styretNettsidene til Eidsvoll kommune for Eidsvoll svømmeklubb er oppdatert


Styresaker ferdigbehandlet:


Saksnummer - ESS2019-03-01 - Årsmøte EIR 

Deltakelse og påmelding til årsmøte i Eidsvoll idrettsråd (3. april 2019). 


Styrets beslutning
Styret besluttet å melde på Hege Helen Krokstad og Svein-Harald Afdal


Saksnummer - ESS2019-03-02 - Sponsortreff Toten Sparebank 

Deltakelse og påmelding til sponsortreff (2. april 2019). 

Styrets beslutning
Styret besluttet å melde på Anders Opperud

Saksnummer - ESS2019-03-03 - Søknad om støtte til leie av anlegg

Eidsvoll svømmeklubb har mulighet til å søke om støtte til leiekostnader som har påløpt i 2018 for idrettsanlegg. 

Styrets beslutning

Styret besluttet å sende inn søknad for støtte for påløpte kostnader ca 14.000,-. Søknad er sendt inn vi har ikke mottatt svar


Saksnummer - ESS2019-03-04 - Endring av rutiner for bruk av e-postadresser i ESK

E-postene som svømmeklubben har i dag er veldig komplekst og det finnes mange veier inn til svømmeklubben. Det som ofte skjer er at forespørsler konsekvent kommer feil sted og det blir mye videresending. Det forrige styret ville stå som kopi på de fleste e-post adressene og bare på en uke har jeg mottatt sikkert over 30 e-poster i uordnet forstand. Problemet er ESK@ESK.NO adressen vår da denne blir en sekkepost og mange har tilgang. Jeg foreslår at vi legger denne død og måten vi kan gjøre dette på er å sette på autosvar på denne e-posten som sier at denne e-posten blir ikke lest, deretter henvise til følgende e-post adresser: 
 • Gjelder din forespørsel Norges Svømmeskole benytt nss@esk.no
 • Gjelder din forespørsel treningspartiene benytt trener@esk.no
 • Gjelder din forespørsel styret eller andre henvendelserbenytt leder@esk.no
 • Gjelder din forespørsel faktura eller andre økonomiske saker benytt kasserer@esk.no


Styrets beslutning
Enstemmig vedtatt


Saksnummer ESS2019-03-05 - Svømmeting Påmelding

ESK kan stille med 2 representanter i Svømmetinget på Gardermoen. Det må være en av hvert kjønn hvis vi skal stille to personer. 

Styrets beslutning
Svein-Harald Afdal stiller på svømmetinget 2019

Saksnummer ESS2019-03-06 - Rollefordeling i styret
Vi har en rekke roller som må bekles i styret dette året. 

Styrets beslutning
 • Barneidrettsansvarlig (Tom Engebretsen)
 • Kontaktperson mot vår svømmeskole (Bindeleddet mellom NSS og styret) (Svein-Harald Afdal)
 • Sportslig leder (Mariann Lindås med assistent Jostein Sandholt)
 • Kontaktperson mot andre aktiviteter (voksen / dame trim etc) med blant annet medlemsregister for disse (Tom Engebretsen)
 • Sponsor markeds ansvarlig (Jostein Sandholt med Tom Engebretsen som assistent)
 • Ansvarlig for å holde kontroll over nødvendige politiattester (Hege Helen Krokstad) 
 • Presseansvarlig (Web, Facebook, Instagram etc) Bjørg Lyssand har sagt ja til å fortsette som støttespiller på dette (Mariann) 

Oppdatert 28.03.2019 (etter møte)
Alle rollene er oppdatert i klubbadmin.no

ESS2019-03-07 - Tilbud på svømmekurs til Eidsvoll sykkelklubb
Det er mulig Eidsvoll Sykkelklubb ønsker crawlkurs arrangert av Eidsvoll Svømmeklubb. Presentasjon om hvordan vi kan gjennomføre dette er sendt over til sykkelklubben. Det vi styret må ta stilling til er det økonomiske bildet. Det er tenkt at instruktørene på svømmeskolen skal benyttes til dette. 

Styrets beslutning
Pris for sykkelklubben ble satt. 

ESS2019-03-08 - Hvordan håndtere innbetaling for startkontingent
Vi må finne en god måte å håndtere innbetalinger av startkontingent for svømmeklubben. Det er fordeler og ulemper med de forskjellige metodene.  
 1. Vipps: den enkelte betaler selv det de melder seg på med Vipps. Fordel: lite administrasjon. Ulempe: risiko for at betalinger ikke blir gjort. Risiko for at betalinger blir gjort, men med manglende info og det er vanskelig å spore opp at innbetalingen gjelder stevne.
 2. Det faktureres ut fra klubbadmin: Fordel: vi er sikre på å få med alle inntekter. Ulempe: det krever en del administrasjon.
 3. Det faktureres ut fra regnskapsfører: Fordel: vi er sikre på å få med alle inntekter. Ulempe: det koster en del.
Styrets beslutning
Det ble besluttet at klubbadmin skal benyttes for utsending av faktura for deltakelse på stevner.

ESS2019-03-11 - Påmelding kompetansehelg
Følgende bør stille fra ESK:
 • Marina
 • Robert
 • 3 instruktører
 • Mariann Lindås  
 • Fritz Bratlid Frilseth
 • Grete Viken
Styrets beslutning
Enstemmig godkjent etter gjennomgang av budsjettet

ESS2019-03-16 - Styremøter 2019
Styret har behov for å sette dato for alle styremøter i 2019. 

Styrets beslutning
Alle datoer er satt og lagt ut på kalenderen på ESK.NO. Hvis medlemmer ønsker å melde saker til styret må dette utføres senest fredagen før neste styremøte for å bli behandlet.