Styret informerer mai 2019 Styret informerer mai 2019

  10.06.2019 Kl.06:33
Av Svein-Harald Afdal
Innledning
Mai har vært en litt mindre hektisk måned for styret enn april. Dette har gjort at vi har kommet i gang med prosessbeskrivelser, klubbhåndbok og ny HMS plan for svømmeklubben.

Aktiviteter i mai
 • Styret har gjennomført kurs i Styrearbeid i praksis gjennom Eidsvoll idrettsråd og Akershus idrettskrets
 • Innrapportert til myndighetene vedrørende vår andel i Bingo Lotto
 • Oppstart av arbeidet med ny klubbhåndbok for klubben
 • Oppstart av arbeidet med ny HMS plan for klubben
 • Gjennomført bestilling og leveranse av ny runde med klubbklær til våre medlemmer
 • Våre svømmere har deltatt på OI Open
 • Det er avholdt et styremøte i perioden (14 nye saker ble meldt inn)
 • Arbeidet med å få oppdatert medlemsregistrene slik at disse er 100%, de som ikke har gjort dette bes om å gjøre dette så raskt som mulig

Saker som ble ferdigbehandlet i styremøte

Saksnummer ESS2019-04-04 - Førstehjelpsskrin
Styret besluttet å anskaffe et nytt førstehjelpsskrin for turer klubben deltar på. Skrin har vi fått fra Bertil og Sten og denne er nå fylt opp med utstyr vi trenger. 

Saksnummer ESS2019-05.02 - Sponsormidler fra Toten Sparebank
Eidsvoll svømmeklubb har mottatt kr 15.000,- fra Toten sparebank, vi hadde søkt om 82.000,-. Styret er fornøyd med alle ekstra inntekter vi kan få i dagens situasjon. Midlene blir brukt til innkjøp av 2 stykk ryggstartplanker og resten går til utdanning av nye instruktører på Svømmeskolen

Saksnummer ESS2019-05-12 - Premiering av klubbrekord
I 2018 ble det innført en praksis ved at svømmere fikk nye svømmebriller hver gang en svømmer satte ny klubbrekord. Grunnet den økonomiske situasjonen avsluttes denne praksisen fra 1. juni 2019. Utøvere vil heller motta heder og ære gjennom tildeling av diplom som gjøres oppsamlet til sommeravslutning og juleavslutning. 

Saksnummer ESS2019-05-14 - Støtte til NM deltakelse
Som tidligere nevnt ønsker Eidsvoll svømmeklubb å holde NM deltakelse utenfor praksisen med at hver utøver må betale for hele aktiviteten ved konkurranser. Derfor besluttet Styret å gi noe økonomisk støtte til vår eneste deltaker til NM på mange år. Styret vil vurdere størrelsen fra NM til NM ut i fra den økonomiske situasjonen klubben er i. 

Generelt om den økonomiske situasjonen
Vi har forbedret vår økonomi sammenlignet med 2018 og 2017. Vi arbeider fremdeles aktivt med å få redusert underskuddet på driften. Dette gjøres på på tre forskjellige måter:
 • Få kontroll over kostnadene
 • Arbeide aktivt med å hente inn frisk kapital gjennom sponsorer og andre søknader til stiftelser
 • Sikre at vi får inn pengene på fakturaer som ikke er blitt betalt, også fra 2018

En enkel måte å kjenne temperaturen på økonomien er å måle "Cash Flow" fra måned til måned (Regnskapet benyttes ikke i denne målingen, kun midler ut og inn, da regnskap har avsetninger med mer). 
 • Cashflow de første 5 månedene i 2018 - 363.676,-
 • Cashflow de første 5 månedene i 2019 - 42 981,-

Enkle måter å øke våre inntekter på er at alle foreldre, tanter, onkler og besteforeldre melder svømmeklubben inn som grasrotmottaker og bruker og registrerer seg på Spnd slik at vi får løpende inntekter uten at en behøver å tenke på det. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer å aktivt gjøre dette selv og registrere andre.