Styret informerer august 2019 Styret informerer august 2019

  09.09.2019 Kl.18:36
Av Svein-Harald Afdal

Sommeren er over og vi er kommet godt i gang med sesongstarten. Det er virkelig godt å lukte klorlukten igjen og se at vi har fått en bra oppstart. Nesten alle kursene på svømmeskolen er fulle og det er gledelig at vi har fått fart på Minipolo som ny aktivitet.

August er en travel måned for svømmeklubben, svømmeskolen skal settes i gang, treningsleir skal arrangeres og følges opp (takk til alle ansatte og frivillige). Planarbeid for kommende sesong skal også skrives og vurderes.  Noe planarbeid har styret ansvaret for, dette er HMS plan og Klubbhåndbok. Dette er viktige dokumenter som sier noe om «Slik gjør vi det i Eidsvoll Svømmeklubb». Disse dokumentene skal også over tid inneholde alle prosesser og rutiner for hele svømmeklubben. Alt fra hvordan kantina driftes til våre svømmestevner, hva må vi huske på i forbindelse med oppstart / avslutning av svømmeskolen til hva gjør vi hvis vi får et hjertestans i våre aktiviteter. Disse dokumentene blir forhåpentligvis godkjent i styret 11. september da vi har neste styremøte.

Styresaker i august

Orienteringer

·         Tildeling av halltid for sesongen 2019/2020, vi fikk tilsvarende tider som forrige sesong

·         Orientering fra EiR møte

·         Klage på opprydning fra kommunen i anlegg vi benytter

·         Innrapportering av bingo / lotto til Brønnøysundregistrene

 

Pågående styresaker

·         Livredningsprøven for ansatte og medlemmer (dato er nå satt 16 og 23 september 1900 til 2100 i Eidsvollhallen)

·         Forsikringsordninger i svømmeklubben

·         Ryggstartere i Råholthallen

·         Søknad i DnB Stiftelsen (vannpolo og synkronutstyr)

·         Utarbeidelse av klubbhåndbok

·         Utarbeidelse av HMS plan

·         Kaffemøter høsten 2019

·         Håndtering av sponsorer

·         Velkomstbrosjyre for barn som er nye på treningspartiene

·         Økonomi

 

Avsluttede styresaker

·         Evaluering av klubbmesterskap juni 2019

·         Kontaktperson mot Eidsvoll kommune vedrørende bassengtid og tilgang. Mariann Lindås er vår kontaktperson mot kommunen på disse sakene, alt skal derfor gå igjennom henne.

Økonomisk situasjon

Eidsvoll svømmeklubb har fremdeles en anstrengt økonomi, vi er avhengige av fulle gode kvalitetsmessige svømmeskolekurs og nøkternhet når det gjelder økonomi. En enkel måte å måle dette på er Cash Flow rett og slett penger inn og penger ut. Vi måler opp mot fjoråret slik at vi får en pekepinn. Inntektene til svømmeklubben er veldig varierende gjennom året, mens utgiftene er mer stabile.  

 

·         Cashflow 8 første måneder 2018 -383.616,-

·         Cashflow 6 første måneder 2019 - 57.701,- 

 

Som dere ser har vi fremdeles mye å arbeide med. Derfor oppfordres alle våre medlemmer og hele familier til disse å støtte oss i Grasrotandelen + bruke Spond aktivt.

 

Grasrotandelen