Styret informerer Styret informerer

  01.05.2019 Kl.14:58
Av Svein-Harald Afdal
  

April har vært en aktiv måned med mye møtevirksomhet, søknader og rapporteringer. Det nye styret arbeider også kontinuerlig med å forenkle og dokumentere arbeidsoppgaver slik at vi får en enklere hverdag fremover.

Aktiviteter vi har utført i april 2019 er:

·Deltakelse på Toten sparebank sponsortreff med Ander Opperud

·Årsmøte i Eidsvoll idrettsråd ved Hege Helen Krokstad og Svein-Harald Afdal

·Instruktørmøte for kontinuerlig forbedring

·Styremøte i Råholt hallen

·Deltakelse på Svømmetinget ved Svein-Harald Afdal

·6 deltakere på kompetansehelgen til Norges Svømmeforbund

·Gjennomført idrettsregistrering og søkt om momskompensasjon

·Vi har deltatt på GIFI svøm med våre rekrutter

·Vi har søkt om halleie både i svømmehall og styrkerom fra kommunen

·Utarbeidet økonomisk oversikt for svømmeskolen

·Gjennomført medlemsmøte på Bøn klubbhus


 

Saker som ble ferdigbehandlet i styre i april

Saksnummer ESS2019-03-12 - Tilgang til klubbadmin for hele styret

Det er ønsket at alle styremedlemmene får tilgang til klubbadmin slik at flere kan arbeide der inne. Dette er en plattform som strekker seg fra fakturaer til administrasjon av lisenser med mer.

Styrets beslutning

Enstemmig godkjent.

Resultat

Dette er utført

 

Saksnummer ESS2019-03-13 - Låsbart skap i tørrom i Råholt bad

Vi ønsker å ha et skap i et tørrom i Råholt bad med en del av vårt utstyr. Fritz Frilseth sjekker om dette er mulig

Styrets beslutning

Enstemmig godkjent.

Resultat

Fått avslag fra Råholt bad

 

Saksnummer ESS2019-03-15 - Treningstøy

Det skal gjennomføres en ekstra runde med samordnet bestilling av treningstøy.

Styrets beslutning

Enstemmig godkjent. Etter denne runden må det utarbeides rutiner for at treningstøy kan bestilles direkte fra hver enkelt.

Resultat

Prøvedager gjennomført, bestilling utført.

 

ESS2019-04-01 - Foreldremøte våren 2019

Det er ønskelig at vi gjennomfører foreldremøte tirsdag 30.04.2019 på Bøn klubbhus.

Foreløpig agenda er:

·Treningsleir

·Presentasjon av styret

·Endringer i startkontingent

·Rutine for treningstøy

·Innspill for å få foreldre med i Sponsorutvalg (inkl Grasrotandelen)

Innspill for å få etablert frivillighetsgruppe

Styrets beslutning

Enstemmig godkjent.

Resultat

Medlemsmøte gjennomført etter plan


 

Notater fra Svømmetinget

Svømmetinget ble gjennomført på en god måte. Det var noen store diskusjoner som angikk NSF satsning på STUP som toppidrett, samt svømmetekniske regler som avviker fra Norge og FINA reglene (FINA er det internasjonale svømmeforbundet). Valget av styre og utvalg ble utført etter valgkomiteens innstilling med to unntak på varamedlemmer i to utvalg.

Den regelendringen som ble vedtatt (mot ESK sin stemme) var endringer i klassifiseringen av juniorklassen. Gammel klassifisering av juniorklassen var 13 til 19 år begge kjønn. Ny klassifisering er gutter 13 til 18 år jenter 13 til 17 år. Det ble sådd tvil om dette vedtaket er gyldig da det kan bryte med likestillingsloven, dette ble også tatt opp fra talestolen men ble dessverre neglisjert. Vi venter i spenning om det er noen som ønsker å følge opp saken.


Notater fra kompetansehelgen

Vi deltok med 6 stykker her. 2 instruktører, 1 trener samt 3 fra styret.

Lørdagen ble det gjennomgått motivasjon i diverse forhold. Deretter var det diskusjonsgrupper vedrørende visjon og verdier og hvordan vi bygger klubbene basert på klubbens egne verdier og NSF sine verdier.

Søndag splittet vi oss opp, instruktørene deltok i spesifisert løp for Svømmeskolen, trener gikk trener løypa og styret benyttet tiden i ledersporet.

Generelt sett var alle vesentlig mer fornøyd med søndagen enn med lørdagen.


 

Notater fra Eidsvoll idrettsråd årsmøte

Dette møte gikk stille og rolig for seg, innstillingen til valgkomiteen gikk igjennom enstemmig vedtatt. Det er gledelig for Eidsvoll svømmeklubb å med dele at Birgit Dønnum Jensen ble valgt som styremedlem i Eidsvoll idrettsråd for 2 år.