Sosialt samvær Sosialt samvær

  27.09.2018 Kl.03:37
Virksomhetsplanen skisserer hva svømmeklubben skal jobbe mot de neste årene, og vi skal være "klubben for alle". ESK er svømmeskolen, damegruppa, voksentrim, Masters, treningspartiene og øvrige medlemmer. 
Styret i Eidsvoll svømmeklubb ønsker å bedre forståelsen for, og mellom de ulike gruppene i svømmeklubben. 
Derfor inviteres hovedtrener, hjelpetrenere, svømmeskoleansvarlig, instruktører og trimgruppeledere til et sosialt treff. 

Samtidig inviteres alle medlemmer eller interesserte å ta kontakt om man ruger på en kjempegod ide eller noen tanker om hvordan ting kan gjøres bedre, send en mail eller ta det via din instruktør eller gruppeleder

Invitasjonen vi har sendt ut er som følger. Har DU en eller annen "lederfunksjon" i svømmeklubben er du invitert