Rollefordeling i det nye styret Rollefordeling i det nye styret

  01.04.2019 Kl.18:21
I styremøte som ble avholdt i mars ble følgende rollefordeling besluttet internt i styret: 

 • Barneidrettsansvarlig (Tom Engebretsen) 
• Kontaktperson mot vår svømmeskole (Bindeleddet mellom NSS og styret) (Svein-Harald Afdal) 
• Sportslig leder (Mariann Lindås med assistent Jostein Sandholt) 
• Kontaktperson mot andre aktiviteter (voksen / dame trim etc) med blant annet medlemsregister for disse (Tom Engebretsen) 
• Sponsor markeds ansvarlig (Jostein Sandholt med Tom Engebretsen som assistent) 
• Ansvarlig for å holde kontroll over nødvendige politiattester (Hege Helen Krokstad) Presseansvarlig (Web, Facebook, Instagram etc) Bjørg Lyssand har sagt ja til å fortsette som støttespiller på dette (Mariann)