Ordensregler Ordensregler

  09.12.2018 Kl.20:45

Våre utøvere skal ha utbytte og glede av treningen. 
Når vi er mange sammen er det lurt med noen 
kjøreregler. 

Klubbens ordensregler finner du på linken under!