Lisens 2019 Lisens 2019

  09.01.2019 Kl.03:33
Om du er i tvil om du har betalt lisens kan du sjekke i listen på medley.no

Innbetaling av svømmelisens er viktig for utøverens egen skyld, hvorfor kan du lese mer om her

Gå inn på minidrett.no , der ligger krav om lisens på din side - eller opprett ny bruker. 

Ved spørsmål kontakt kasserer@esk.no