Klubbmesterskap Klubbmesterskap

  09.12.2018 Kl.20:31

Årets klubbmesterskap ble gjennomført i Eidsvollhallen med stor deltakelse. Totalt 30 svømmere deltok. Det ble mange gode tider og klubbrekorder i flere øvelser. Det var også god innsats fra Masters som tok utfordringen mot de yngre utøverne. Arrangementet gikk bra og det ble avsluttet med stafett der alle svømmerne deltok.

Etterpå var det brus, pølser, kaffe og kaker i gymsalen på Vilberg. Det ble delt ut premier og det var mange førnøyde svømmere. Fem utøvere fikk ekstra oppmerksomhet. De hadde satt flere klubbrekorder inneværende år. 

Jostein informerte om salg av sokker som dugnad, se egen sak. Robert, Marina og Tor Johan fikk hver sin blomst. Avslutningsvis takket Tor Johan for årets innsats!

En stor takk rettes til dugnadsgjengen som sørger for at det alltid er trivelig å være på arrangementer i regi av ESK!