Instruktørmøte i Eidsvoll Svømmeklubb Instruktørmøte i Eidsvoll Svømmeklubb

  09.04.2019 Kl.20:57
Av Svein-Harald Afdal
Robert Nilsen som er svømmeskole ansvarlig i Eidsvoll svømmeklubb arrangerte instruktørmøte for våre dyktige instruktører på Råholt bad tirsdag 9. april. 

Saker som ble diskutert var:

  • Kvalitet i svømmeskolen og hva betyr dette?
  • Videre utdanning av instruktørene
  • Årshjul for svømmekursene (resten av 2019)
  • Organisering av basseng for å sikre best mulig flyt i svømmeskolen
  • Viktigheten av å holde TryggiVann oppdatert til en hver tid
  • Plikter og rettigheter som instruktør (arbeid med ny ansettelsesavtale)
  • Oppstart av Minipolo fra høsten 2019
  • Barnehagesvømming i uke 26/27

Lederen for Svømmeklubben Svein-Harald Afdal var også til stede da det er styret som har personalansvaret for alle ansatte i svømmeklubben. Han var meget godt fornøyd med gjennomføringen av møte.