Ekstraordinært årsmøte 11. mai Ekstraordinært årsmøte 11. mai

  30.04.2022 Kl.08:48
Av Svein-Harald Afdal
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Svømmeklubb. 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Svømmeklubb. 

Årsmøtet avholdes 11. mai kl 18:30 – 19:30 på AMFI Råholt i 2 etg. møte oppe ved rulletrapp.

Innkalling

Til medlemmene i Eidsvoll Svømmeklubb Eidsvoll, 
28.04.2022 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Svømmeklubb. 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Svømmeklubb. 

Årsmøtet avholdes 11. mai kl 18:30 – 19:30 på AMFI Råholt i 2 etg. møte oppe ved rulletrapp.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på www.esk.no og på ESK facebook kanal. Ekstraordinært årsmøte vil kun omhandle valg av styre i ESK. Forslag til innstilling kan på forhånd sendes til valgkomite medlem Jostein Sandholt, kontakt info:  jostein.sandholt@bos.no eller per telefon: 41451454.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvoll Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvoll Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eidsvoll Svømmeklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kathrine Kristengård kontaktes på telefon 97737795 eller kathrinekristengaard@gmail.com. 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med Vennlig hilsen 
Styret i Eidsvoll Svømmeklubb 

Saksliste
Under følger saklistenfor det ekstraordinære årsmøtet: 

Sak1:Godkjennedestemmeberettigede 

Sak 2:Velge dirigent(er)

Sak3:  Velgeprotokollfører(e)

Sak4:Velgetomedlemmertilåunderskrive protokollen 

Sak 5:Godkjenne innkallingen

Sak6:Godkjennesaklisten 

Sak7:  Foretavalgav styre:
-  leder
-  nestleder
-  kasserer 

Eventueltandrevervdetkommerforslagtil:
-  1 styremedlem
-  1-2varamedlem
-  valgkomite
-  kontrollkomite

Styreleder Svein-Harald Afdal Innstilt til 2023 alt. andre
Nestleder

Kasserer Anders Opperud Innstilt til 2023 alt. andre
Styremedlem Jostein Sanholdt Ikke på valg
Styremedlem Sarmila Rajakumar
Ikke på valg
Styremedlem Anne Grefsrud
Ikke på valg
Styremedlem

Varamedlem #1 Barbara Pudzik
Ikke på valg

Varamedlem #2

Revisor #1 Hans Eirik Nilssen
Ikke på valg                    
Revisor #2 Joslyn Knevelsrud
Ikke på valg
Kontrollkomite

Kontrollkomite Wenche Kristin Over
Ikke på valg
Valgkomite leder


Valgkomite medlem      

Ved spørsmål om årsmøtet, kan KathrineKristengård kontaktes på tlf 97737795.

Saksdokument
Det ble avviklet et årsmøte i klubben 30. mars 2022. Svein Harald Afdal hadde en imponerende gjennomgang av årsberetningen og bl annet valg av et nytt styre. Det har dessverre tilkommet noen utfordringer for undertegnede og protokollført styreleder under siste periode ifm årsmøte og tiden etter. Jeg stiller gjerne til andre verv. Som følge av dette har det kommet forslag fra egne styremedlemmer om omfordeling av verv og oppgaver. 

Slik er foreløpig innstilling til styresammensetning for 2022, men vi presiserer at dette kun er en foreløpig innstilling fra valgkomiteen som vil jobbe videre med saken frem mot årsmøtet, og det er selvsagt årsmøtet som velger det nye styret.

Det er ønskelig å kommunisere til klubben at vi ser et stort behov for at øvrige medlemmer/utøvere får mulighet til å ta del i beslutninger rundt styresammensetning for kommende år. Det har etter pandemien blitt tydelig at vi har et sårbart styre der få har mange oppgaver og dette er uheldig for en liten klubb som driver relativt bredt. En nestleder som kan få nødvendig opplæring er av stor betydning.

For meg personlig som har vokst opp med Eidsvoll Svømmeklubb i nærmiljøet er dette en klubb med lokale helter og imponerende resultater. Det er VANNvittig flinke trenere og instruktører og mye potensiale for god kultur post-covid.

Det er mange med god erfaring og en lang historie i klubben i tillegg til mange nye og vi trenger dere. Vi håper derfor å se dere i et ekstraordinært årsmøte.

Vennlig hilsen

For Styret

Kathrine Kristrengård