Årsmøte i Eidsvoll svømmeklubb Årsmøte i Eidsvoll svømmeklubb

  13.01.2020 Kl.19:05
Av Svein-Harald Afdal
Sted: Bøn klubbhus 
Tid: 20:00 til 21:00 

 Styret innkaller til årsmøte i Eidsvoll svømmeklubb. Årsmøte avholdes 18. mars 2020 klokken 20:00 på Bøn klubbhus. Saker som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøte må sendes styret senest 19. februar 2020 til leder@esk.no 

 Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte http://www.esk.no 

 For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av svømmeklubben i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget lov §5 til §8. 

 Velkommen Styret Eidsvoll svømmeklubb