Takk til Toten Sparebank! Takk til Toten Sparebank!

  22.10.2018 Kl.17:30
Toten Sparebank bidrar til positive aktiviteter for barn og unge i distriktet. De har støttet aktiviteten i ESK over flere år. Vi håper på et fruktbart og gjensidig samarbeid i tiden fremover!