Klubbutviklingen er igang Klubbutviklingen er igang

  06.11.2018 Kl.23:53
Norges Idrettsforbund forklarer begrepet klubbutvikling slik:
Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Tirsdag 6.november var datoen Eidsvoll svømmeklubb startet prosessen med klubbutvikling i samarbeid med Norges Svømmeforbund. Mer enn 40 medlemmer, utøvere, trenere og foresatte møtte opp da startskuddet gikk på Bøn F.K klubbhus

Kvelden ble ledet av Caroline Brinchmann og Gunnhild Pedersen fra Norges Svømmeforbund(NSF). Deltagerne ble utfordret på ulike problemstillinge, måtte svare ut ulike påstander og komme med konkrete forslag, innspill ble dokumentert. Deltagerne ble underveis satt sammen i ulike grupperinger/arbeidsgrupper og kreativiteten ble utfordret. Midt i seansen var det bevertning med pizza og noe leskende


 
Takk til alle som møtte opp og bidro til at ESK kan utvikle seg videre, en spesiell takk til Caroline og Gunnhild som gjennomførte disse timene med oss på en utmerket måte 

Nå har vi bare startet prosessen, og arbeidet fortsetter i tiden som kommer.
 
Styret takker alle for oppmøtet og engasjementet deres