Klubbutvikling-del 2 Klubbutvikling-del 2

  27.11.2018 Kl.00:54
En liten, men ivrig forsamling var samlet på Cafe Henrik i Sundet mandag kveld, der alt av tid var dedikert svømmeskoledelen av Eidsvoll svømmeklubb.  Så langt i 2018 har 211 barn vært på kurs, lagt flere bør kunne få tilbud. All kursvirksomhet foregår pr nå i Eidsvollhallen, en hall svømmeklubben har gode tradisjoner i -flere generasjoner har lært å svømme her. 

Under veiledning fra NSF ble svømmeklubbens sterke og svake sider kartlagt, og ikke minst hvilke satsingsområder som skal vektlegges i det videre arbeidet som nå starter. 

Svømmeklubben ønsker at svømmeskolen skal kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge i barnehager og skole, i tillegg gi tilbud til øvrige grupper i samfunnet med behov for svømmeopplæring. Detaljer rundt dette utarbeides utover våren, håpet er å ha en handlingsplan klar til årsmøtet 2019

Det vil nå bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med de konkrete tiltak som er blitt nedfelt under kyndig hjelp fra Norges Svømmeforbud, mandag kveld var det Caroline Brinckmann som veiledet gruppen -  hun har solid bakgrunn og er idag bl.a knyttet til svømmeskolen til Lambertseter svømmeklubb.