Klubbutvikling-del 2 Klubbutvikling-del 2

  18.11.2018 Kl.18:00
TRINN 2- er en fortsettelse av klubbveiledning i svømmeklubben. For at Eidsvoll Svømmeklubb skal kunne få en helhetlig plan, må svømmeskolen være inkludert i prosessen. Denne kvelden er ment som en fullførelse av kartleggingsprosessen, som vi skal fortsette i januar-2019. 

Når dette klubbbesøket er ferdig, skal en utvalgt og frivillig arbeidsgruppe jobbe videre med prosjektetet frem mot våren-2019. Da regner vi med ha ha en ferdigstilt optimalisert plan for klubben, med nye definerte satsingsområder, mål og tiltak. 
 
Instruktører på svømmeskolen, svømmeskoleansvarlig, styrets medlemmer og hovedtrener er hjertelig velkommen