Høstkveld på Bøn Høstkveld på Bøn

  19.10.2018 Kl.18:19
Torsdag kveld var trenere, instruktører og kontaktpersoner for de ulike trim- og treningsgrupper inviter til en uformell sammenkomst med styret i klubbhuset på Bøn. 

Mye av det som foregår i svømmeklubben er basert på frivillighet og foregår på kveldstid, kommunikasjonen snevrer seg ofte inn til noen få ord på veg ut og inn av svømmehallen. Tilbakemeldinger tilsier at dette var første gang der f.eks instruktørene på svømmeskolen treffes på denne måten. Og svømmeklubben er alle gruppene, støttemedlemmene, treningspartiene OG svømmeskolen tilsammen altså et VI styret ønsker å få et større fokus på. 

Intensjonen med treffet var å bli bedre kjent på tvers i klubben og feste ansikter til navnene på våre lister - det er viktig for alle å se hvem som egentlig jobber i og for Eidsvoll Svømmeklubb. Nå som klubben setter igang klubbutvikling blir vi forhåpentligvis enda bedre kjent med hverandre. 

Takk for at så mange møtte opp, det ble det en fin blanding av erfarne og nye medlemmer-  som fikk sjansen til å utveksle noe informasjon og erfaringer. Styret mener dette var nyttig og lærerikt og kan muligens komme til å arrangere noe lignende ved en senere anledning